Ktorú syntézu textu na reč (TTS) môžem použiť?

Môžte použiť akékoľvek syntézy TTS podporované pre Android. Používame Android TTS infraštruktúru, takže COrvus môže hovoriť pomocou akejkoľvek TTS syntézy nainštalovanej v telefóne.