Je potrebné rootnuť telefón, aby ste mohli používať všetky funkcie COrvusu?

Nie! Žiadna funkcia si nevyžaduje rootnutie telefónu.