Je možné vypnúť telefón pri používaní COrvusu?

Áno. Máme zabudovaný čítač obrazovky, ktorý sa automaticky aktivuje, keď sa zobrazí dialóg "Vypnúť telefón", takže môžete ovládať a vypnúť telefón, prepnúť režim lietadla atď. Nezabudnite vypnúť možnosť "Potlačiť systémové dialógy" v ponuke Menu> Nastavenia> Prostredie, keď budete používať čítač obrazovky COrvus a chcete prejsť na dialóg napr. "Vypnúť telefón".