Čo sa stane, ak opustím špeciálne COrvus prostredie?

Automaticky sa aktivuje COrvus čítač a budete môcť ovládať externé aplikácie pre OS Android pomocou gest, ktoré sú podobné ako v špeciálnom prostredí COrvus.